3F C

Phòng với sức chứa cho 4 khách: VIP room for 4 guests