3F A

Phòng với sức chứa cho 8 khách: VIP room for 8 guests