3F VIP ROOM

Thực đơn tiệc được chuẩn bị dành riêng cho phòng VIP: Course menu is served for VIP room