3F VIP ROOM
3F VIP ROOM

Thực đơn tiệc được chuẩn bị dành riêng cho phòng VIP: Course menu is served for VIP room

press to zoom
3F VIP ROOM
3F VIP ROOM

Thực đơn tiệc được chuẩn bị dành riêng cho phòng VIP: Course menu is served for VIP room

press to zoom
3F VIP ROOM
3F VIP ROOM

Thực đơn tiệc được chuẩn bị dành riêng cho phòng VIP: Course menu is served for VIP room

press to zoom
3F A
3F A

Phòng với sức chứa cho 8 khách: VIP room for 8 guests

press to zoom
3F A
3F A

Phòng với sức chứa cho 8 khách: VIP room for 8 guests

press to zoom
3F A
3F A

Phòng với sức chứa cho 8 khách: VIP room for 8 guests

press to zoom
3F B
3F B

Phòng với sức chứa cho 4 khách: VIP room for 4 guests

press to zoom
3F C
3F C

Phòng với sức chứa cho 4 khách: VIP room for 4 guests

press to zoom
Cửa vào phòng VIP: VIP room entrance
Cửa vào phòng VIP: VIP room entrance
press to zoom

132,NGUYEN TRAI STREET, DISTRICT 1, HCM CITY, VIETNAM

Tel: 0839254205     fax: 0839257162  info@ramen-kishin.com

http://www.ramen-kishin.com

 web design & photo by OKA (DSRinc)