Gyoza・Cơm Chashu: Gyoza・Chashu rice

Vỏ gyoza được làm thủ công tại Kishin mỗi sáng. Chăm chút cả khâu chế biến. Mỗi ngày phục vụ hơn 100 phần Every morning dumpling wrappers are handmade in Kishin. We also do much care about how to fry. Over 100 dumplings are served daily Cơm thịt chashu rưới nước sốt đặc biệt Chashu han with special sauce