Cơm theo phần・Set menu

Gồm rau trộn, súp, cơm trắng (cơm thêm miễn phí) Include mini salad, soup, rice (free additional rice) Phần gyoza・Gyoza set 120.000 Phần thịt xào giá・Pork fried with bean sprout 160.000 Phần thịt sốt đặc biệt・Pork fried with vegetables 160.000 Phần thịt xào vị gừng・Pork fried with ginger 168.000